जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी - पद भरती 2014

अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख 02-Feb-2014 आहे. या मुदती नंतर अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी.

लघु-टंकलेखक: शुद्धिपत्रक

लिपिक-टंकलेखक, वाहनचालक लेखी परीक्षा प्रवेशपत्र

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या शाखेत रोखीने परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी प्रिंट झालेल्या अधिकृत चलनाचाच वापर करावा. बँकेत चलान भरून आल्यानंतरच कृपया सविस्तर अर्ज भरावा.

ऑनलाईन शुल्क भरणाऱ्या उमेदवारांनी आपला REFERENCE NUMBER नमूद करतेवेळी, फक्त DU नंतर चा नंबर लिहावा. उदारणार्थ: जर आपला REFERENCE NUMBER "DU23445665" असा असेल तर तो अर्जात नमूद करतेवेळी "23445665" असा लिहावा. "DU" लिहिण्याची गरज नाही

भरती संदर्भातील माहिती
Sr.No. Notification Date Details
1 जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी, रिक्त पदे भरती बाबत जाहिरात 23-Jan-2014 View Details

2

परीक्षा शुल्क - बँक चलन

23-Jan-2014


3

परीक्षा शुल्क - SBI Online

23-Jan-2014


4

माजी-सैनिक उमेदवारांनी अपलोड करण्यासाठी वापरावयाचे चालान

23-Jan-2014


5

ऑनलाईन अर्ज करण्याच्या सविस्तर सुचना

23-Jan-2014

View Details

सरळ सेवेने भरावयाची पदे
अ. क्र. पदाचे नाव पदाचा तपशील अर्ज करा
1 तलाठी जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
2 लिपिक-टंकलेखक जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
3 वाहनचालक जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
कृपया अर्जामधील माहिती इग्लिश मध्ये भरा.

Note:The site is best viewed in most of the browsers. In case you face any problem, please try using different browser version/type. The site may experience peak load at any given point of time, if you experience any technical issue, please visit site after some time. In case technical issue persists please email us at support@collpbn.mahagovjobs.com with details.